Điện thoại: +84 274 3668899

Fax: +84 274 3724173

Đi đến:  twitter

Truyền Thông I

Phim về Minh Long I:

1. APEC VIỆT NAM 2017:

1.1> Bộ sản phẩm Hoàng Liên phục vụ tiệc chiêu đãi Nhà nước tại APEC Việt Nam 2017

1.2> Chén ngọc – quà tặng lãnh đạo APEC Việt Nam 2017

- Chén ngọc APEC – Tuyệt tác kỳ công

- Chén ngọc APEC – Đỉnh cao của sứ mỹ thuật

1.3> Giới thiệu bộ sản phẩm phục vụ APEC Việt Nam 2017

*. Tiếng Việt
*. Tiếng Anh
*. Tiếng Nhật

2. Tượng gà đại cát an gia

3. Đất Của Mẹ

4. Thương hiệu Ly's Horeca

5. Phim kỷ niệm 45 năm ngày thành lập công ty:

6. Phim Sứ Dưỡng Sinh - Món Quà Cho Sức Khỏe:

- Clip 5 tính năng nồi sứ: 

- Clip Mỹ Linh: 

- Hướng dẫn sử dụng nồi sứ dưỡng sinh