Điện thoại: +84 274 3668899

Fax: +84 274 3724173

Đi đến:  twitter

Minh Long I

 

Tốt nghiệp hoặc kinh nghiệm ứng
Cho dù bạn đã có kinh nghiệm có liên quan trong một khu vực tương đương hoặc lĩnh vực liên quan hoặc bạn vừa tốt nghiệp. Bạn có kinh nghiệm kỹ thuật với gốm sứ và vật liệu sáng tạo, là một chuyên gia tiếp thị, chuyên gia, nhà khoa học máy tính hoặc logistician.
Hãy cho chúng tôi biết về sự nghiệp chuyên nghiệp của bạn cho đến nay và những gì bạn muốn để đạt được với chúng tôi. Xin vui lòng gửi chi tiết ứng dụng đầy đủ của bạn:
Minh Long I Công ty TNHH
Human Resource Department
Số 333, Quốc lộ Bình Dương,
Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận An, Bình Dương.
Việt Nam

Các ứng viên có kinh nghiệm hoặc vừa tốt nghiệp

Cho dù bạn đã có kinh nghiệm có liên quan trong một khu vực tương đương hoặc lĩnh vực liên quan hoặc bạn vừa tốt nghiệp. Bạn có kinh nghiệm kỹ thuật với gốm sứ và vật liệu sáng tạo, là một chuyên gia tiếp thị, chuyên gia, nhà khoa học máy tính hoặc chuyên gia hậu cần.


Hãy cho chúng tôi biết về nghề nghiệp chuyên môn hiện tại của bạn và những gì bạn muốn đạt được với chúng tôi. Xin vui lòng gửi đầy đủ các chi tiết hồ sơ xin việc của bạn đến:

Công ty TNHH Minh Long I


Phòng Nhân Sự

Số 333, Đại lộ Bình Dương,Hưng Lộc, Hưng Định, tx.Thuận An, Bình Dương.

Điện thoại: (+84) 274 366 8899

Email: [email protected]

Gửi email