Điện thoại: +84 274 3668899

Fax: +84 274 3724173

Đi đến:  twitter

Liên Hệ Minh Long I

Trụ Sở Chính:

Công ty Minh Long I

333, Hưng Lộc, Hưng Định

Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại:(+84) 274 3668899

Fax:(+84) 274 3724173
Website: www.minhlong.com
Email: [email protected]

Văn Phòng:

Tòa Nhà Minh Long

17, Bà Huyện Thanh Quan, P.6

Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (+84) 28 39302634 - 28 39302635

Fax.:(+84) 28 39302625
Email: [email protected]

Gửi email