Đệ nhất phu nhân Ấn Độ tham quan và mua sắm tại Showroom Minh Long I tại Hà Nội

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 - 20/11/2018, Đệ nhất phu nhân Ấn Độ đã dành thời gian tham quan và mua sắm tại Showroom Minh Long I chi nhánh Hà Nội (số 3 - 5 Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội).

####
https://file.hstatic.net/200000532849/file/album15-1_e3f1bb96961c4dc0b6e5df70604539dc.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album15-2_b796119364f84baaa2da2c6849b6bcf3.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album15-3_dae2d52d9f4e4022b144162b3d0633ae.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album15-4_9ac663c30d2f4f42844879fd5086d8b2.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album15-5_396e18ec74334cb6904d649b941a5456.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album15-6_70f74a82348548579a2709cd618222db.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album15-7_7ec3cb2dcc9847569fca55f9f07f122e.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album15-8_8cba02605eb74f88b72b363641aaa061.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album15-9_35c223f151c5446287554229ff5b7f36.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album15-10_77945dc9e10b498f95f6d1824f995ca9.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album15-11_98f2bc447e0b4cd7bc7265756cdcdba9.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album15-12_68f6f9c2197c407d84df05a6934be3c1.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album15-13_6f6d98081343434ca4ec741d3c8fa1ad.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album15-14_f4e329148d7a41bf9a906b34516b9243.jpeg,

Bài viết cùng danh mục

Minh Long là nhà tài trợ đặc biệt ASEAN 2020
Hình ảnh
19/10/2022

Minh Long là nhà tài trợ đặc biệt ASEAN 2020

Triển lãm Food & Hotel Vietnam 2019
Hình ảnh
19/10/2022

Triển lãm Food & Hotel Vietnam 2019

Minh Long I lần thứ 6 liên tiếp nhận danh hiệu Thương Hiệu Quốc Gia 2018
Hình ảnh
19/10/2022

Minh Long I lần thứ 6 liên tiếp nhận danh hiệu Thương Hiệu Quốc Gia 2018

Gốm sứ cao cấp Minh Long I đồng hành cùng Diễn đàn Du lịch Việt Nam 2018
Hình ảnh
19/10/2022

Gốm sứ cao cấp Minh Long I đồng hành cùng Diễn đàn Du lịch Việt Nam 2018

Trình diễn phin cà phê sứ tại Vietnam Cafe Show 2018
Hình ảnh
19/10/2022

Trình diễn phin cà phê sứ tại Vietnam Cafe Show 2018

Chủ tịch Quốc hội tham quan trụ sở Công ty TNHH Minh Long
Hình ảnh
19/10/2022

Chủ tịch Quốc hội tham quan trụ sở Công ty TNHH Minh Long

Hội chợ Ambiente 2018 tại Frankfurt (Đức)
Hình ảnh
19/10/2022

Hội chợ Ambiente 2018 tại Frankfurt (Đức)

Gốm sứ cao cấp Minh Long I - nhà tài trợ đặc biệt của APEC VIỆT NAM 2017
Hình ảnh
19/10/2022

Gốm sứ cao cấp Minh Long I - nhà tài trợ đặc biệt của APEC VIỆT NAM 2017

Hội chợ Ambiente 2017 tại Frankfurt (Đức)
Hình ảnh
19/10/2022

Hội chợ Ambiente 2017 tại Frankfurt (Đức)

Hội chợ Ambiente 2016 tại Frankfurt (Đức)
Hình ảnh
19/10/2022

Hội chợ Ambiente 2016 tại Frankfurt (Đức)