Triển lãm Food & Hotel Vietnam 2019

Lần thứ 8 góp mặt ở triển lãm lớn nhất châu Á về ngành thực phẩm, du lịch, nhà hàng và khách sạn, Minh Long trình diện nhiều chế tác mới, độc đáo, gây chú ý với các chuyên gia, nhà đầu tư và đối tác quốc tế.

####

https://file.hstatic.net/200000532849/file/album18-1_5347ee1b24554dac887368eec518341c.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album18-2_04250fd94f4f49e9b9e16b74beb736dd.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album18-3_cdbf5a82f6b64ca8870938f496af25ca.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album18-4_b26ec85010df4d2c854847680776b093.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album18-5_e8f43c2d00bc4f3bbf6e417ac6c237a3.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album18-6_61541018128846b1973b664bf40c0e81.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album18-7_dccce85f159c4adfb331ac35db6abd95.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album18-8_1cda78777d3047d4aafe2c1892717b3a.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album18-9_3d2367c8d56e4540982018f95b32c6b5.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album18-10_76243d4d59314376a74087b90a288234.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album18-11_65dd3333c4df4fb4aa500cf6a4dc8be5.jpeg

Bài viết cùng danh mục

Minh Long là nhà tài trợ đặc biệt ASEAN 2020
Hình ảnh
19/10/2022

Minh Long là nhà tài trợ đặc biệt ASEAN 2020

Minh Long I lần thứ 6 liên tiếp nhận danh hiệu Thương Hiệu Quốc Gia 2018
Hình ảnh
19/10/2022

Minh Long I lần thứ 6 liên tiếp nhận danh hiệu Thương Hiệu Quốc Gia 2018

Gốm sứ cao cấp Minh Long I đồng hành cùng Diễn đàn Du lịch Việt Nam 2018
Hình ảnh
19/10/2022

Gốm sứ cao cấp Minh Long I đồng hành cùng Diễn đàn Du lịch Việt Nam 2018

Đệ nhất phu nhân Ấn Độ tham quan và mua sắm tại Showroom Minh Long I tại Hà Nội
Hình ảnh
19/10/2022

Đệ nhất phu nhân Ấn Độ tham quan và mua sắm tại Showroom Minh Long I tại Hà Nội

Trình diễn phin cà phê sứ tại Vietnam Cafe Show 2018
Hình ảnh
19/10/2022

Trình diễn phin cà phê sứ tại Vietnam Cafe Show 2018

Chủ tịch Quốc hội tham quan trụ sở Công ty TNHH Minh Long
Hình ảnh
19/10/2022

Chủ tịch Quốc hội tham quan trụ sở Công ty TNHH Minh Long

Hội chợ Ambiente 2018 tại Frankfurt (Đức)
Hình ảnh
19/10/2022

Hội chợ Ambiente 2018 tại Frankfurt (Đức)

Gốm sứ cao cấp Minh Long I - nhà tài trợ đặc biệt của APEC VIỆT NAM 2017
Hình ảnh
19/10/2022

Gốm sứ cao cấp Minh Long I - nhà tài trợ đặc biệt của APEC VIỆT NAM 2017

Hội chợ Ambiente 2017 tại Frankfurt (Đức)
Hình ảnh
19/10/2022

Hội chợ Ambiente 2017 tại Frankfurt (Đức)

Hội chợ Ambiente 2016 tại Frankfurt (Đức)
Hình ảnh
19/10/2022

Hội chợ Ambiente 2016 tại Frankfurt (Đức)