Gốm sứ cao cấp Minh Long I - nhà tài trợ đặc biệt của APEC VIỆT NAM 2017

Với vai trò là “nhà tài trợ đặc biệt của APEC VIỆT NAM 2017”, các sản phẩm cao cấp của Gốm sứ Minh Long I sẽ phục vụ tiệc chiêu đãi Gala Dinner và là quà tặng cho các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế tại hội nghị cấp cao APEC VIỆT NAM 2017 diễn ra từ ngày 6 - 11/11/2017 tại thành phố Đà Nẵng.

####

https://file.hstatic.net/200000532849/file/album11-1_6e4d570720ef44e2a2e1a223998aacde.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album11-2_417faa87b3244a149e6716b573743de8.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album11-3_12d7ab1215f14d1e9a49ccc27e6afdfc.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album11-4_537d15a8880043ebb3d8e20790b5a828.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album11-5_7c1fa2c32e194da0bf6e0efb5e3c92da.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album11-6_19a73b70162245a584dbbac6a9a7d532.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album11-7_38f947f3884545a486dc0b3328815f4a.jpeg

Bài viết cùng danh mục

Minh Long là nhà tài trợ đặc biệt ASEAN 2020
Hình ảnh
19/10/2022

Minh Long là nhà tài trợ đặc biệt ASEAN 2020

Triển lãm Food & Hotel Vietnam 2019
Hình ảnh
19/10/2022

Triển lãm Food & Hotel Vietnam 2019

Minh Long I lần thứ 6 liên tiếp nhận danh hiệu Thương Hiệu Quốc Gia 2018
Hình ảnh
19/10/2022

Minh Long I lần thứ 6 liên tiếp nhận danh hiệu Thương Hiệu Quốc Gia 2018

Gốm sứ cao cấp Minh Long I đồng hành cùng Diễn đàn Du lịch Việt Nam 2018
Hình ảnh
19/10/2022

Gốm sứ cao cấp Minh Long I đồng hành cùng Diễn đàn Du lịch Việt Nam 2018

Đệ nhất phu nhân Ấn Độ tham quan và mua sắm tại Showroom Minh Long I tại Hà Nội
Hình ảnh
19/10/2022

Đệ nhất phu nhân Ấn Độ tham quan và mua sắm tại Showroom Minh Long I tại Hà Nội

Trình diễn phin cà phê sứ tại Vietnam Cafe Show 2018
Hình ảnh
19/10/2022

Trình diễn phin cà phê sứ tại Vietnam Cafe Show 2018

Chủ tịch Quốc hội tham quan trụ sở Công ty TNHH Minh Long
Hình ảnh
19/10/2022

Chủ tịch Quốc hội tham quan trụ sở Công ty TNHH Minh Long

Hội chợ Ambiente 2018 tại Frankfurt (Đức)
Hình ảnh
19/10/2022

Hội chợ Ambiente 2018 tại Frankfurt (Đức)

Hội chợ Ambiente 2017 tại Frankfurt (Đức)
Hình ảnh
19/10/2022

Hội chợ Ambiente 2017 tại Frankfurt (Đức)

Hội chợ Ambiente 2016 tại Frankfurt (Đức)
Hình ảnh
19/10/2022

Hội chợ Ambiente 2016 tại Frankfurt (Đức)