Hội chợ Ambiente 2013 tại Frankfurt (Đức)

Đây là hội chợ thường niên mà Minh Long I tham gia để giữ vững liên kết với những khách hàng truyền thống và có thể tiếp cận được những khách hàng quốc tế mới, thâm nhập sâu hơn vào các thị trường mục tiêu để quảng bá thương hiệu, nắm bắt được xu thế thị trường để điều chỉnh chiến lược sản xuất và kinh doanh cho phù hợp.

Một số hình ảnh từ Hội chợ Ambiente 2013 tại Frankfurt (Đức). 

####

https://file.hstatic.net/200000532849/file/album2-1_affebf5b78be4bd3bda5ef49c72c969c.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album2-2_8ccf9418cfc24b988497b7a41fd42650.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album2-3_cb88140262a74e129fb5196597f2ad65.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album2-4_7db22600f84f40d084b7c265c666a57a.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album2-5_c4daa61c52ec41acbc95788f229eb9a2.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album2-6_1847a5bbf2e442c182a91cef1d63a17f.jpeg,https://file.hstatic.net/200000532849/file/album2-7_db1243086511430ea0c78e9f501a04b3.jpeg

Bài viết cùng danh mục

Minh Long là nhà tài trợ đặc biệt ASEAN 2020
Hình ảnh
19/10/2022

Minh Long là nhà tài trợ đặc biệt ASEAN 2020

Triển lãm Food & Hotel Vietnam 2019
Hình ảnh
19/10/2022

Triển lãm Food & Hotel Vietnam 2019

Minh Long I lần thứ 6 liên tiếp nhận danh hiệu Thương Hiệu Quốc Gia 2018
Hình ảnh
19/10/2022

Minh Long I lần thứ 6 liên tiếp nhận danh hiệu Thương Hiệu Quốc Gia 2018

Gốm sứ cao cấp Minh Long I đồng hành cùng Diễn đàn Du lịch Việt Nam 2018
Hình ảnh
19/10/2022

Gốm sứ cao cấp Minh Long I đồng hành cùng Diễn đàn Du lịch Việt Nam 2018

Đệ nhất phu nhân Ấn Độ tham quan và mua sắm tại Showroom Minh Long I tại Hà Nội
Hình ảnh
19/10/2022

Đệ nhất phu nhân Ấn Độ tham quan và mua sắm tại Showroom Minh Long I tại Hà Nội

Trình diễn phin cà phê sứ tại Vietnam Cafe Show 2018
Hình ảnh
19/10/2022

Trình diễn phin cà phê sứ tại Vietnam Cafe Show 2018

Chủ tịch Quốc hội tham quan trụ sở Công ty TNHH Minh Long
Hình ảnh
19/10/2022

Chủ tịch Quốc hội tham quan trụ sở Công ty TNHH Minh Long

Hội chợ Ambiente 2018 tại Frankfurt (Đức)
Hình ảnh
19/10/2022

Hội chợ Ambiente 2018 tại Frankfurt (Đức)

Gốm sứ cao cấp Minh Long I - nhà tài trợ đặc biệt của APEC VIỆT NAM 2017
Hình ảnh
19/10/2022

Gốm sứ cao cấp Minh Long I - nhà tài trợ đặc biệt của APEC VIỆT NAM 2017

Hội chợ Ambiente 2017 tại Frankfurt (Đức)
Hình ảnh
19/10/2022

Hội chợ Ambiente 2017 tại Frankfurt (Đức)